• Show all
Etäfysioterapia

Etäfysioterapia mahdollistaa kuntoutuspalvelut lähes kaikkialle Suomessa ja ulkomailla. Etäfysioterapia järjestetään helposti netin välityksellä. Palvelu on […]

Kotikäynnit

Fysioterapia ja lymfaterapia voivat toteutua myös muualla kuin hoitolaitoksemme tiloissa, kuten asiakkaan kotona tai hoitokodissa. […]

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito-ohjaus

Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa tulee tyypillisesti 20-60 sekunnin mittaisia kiertohuimauskohtauksia joihinkin asentoihin  liittyen. Usein kohtauksen laukaisee makuulle […]

Lymfaterapia

Nestekiertoa tehostava käsittely. Erilaisten turvotustilojen, kuten operaatioiden jälkitilana tai mm.venähdysvammana syntyneen virheellisen nesteen kertymisen hoitokeino. […]

Neurologinen fysioterapia

Neurologisessa fysioterapiassa kuntoututetaan mm. aivoverenkiertohäiriön jälkitiloja, selkäydinvammaisia,  reumaatikkoja, CP-vammaisia henkilöitä sekä erilaisia lihastauteja , MS-tautia, […]

Kotiharjoitteidenohjaus

Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan myös itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä […]

Manuaalinen fysioterapeuttinen käsittely

Eri tekniikoiden, kuten esim. traktion, mobilisoinnin, venytyksien ja hieronnan avulla fysioterapeutti käsittelee ongelmallista lihas- jänne- […]

Fysikaaliset hoidot

Kipu- ja oirehoitoina käytetään fysikaalisia hoitoja, kuten kylmä- lämpöhoitoja sekä ultraääni ja sähköhoitoja.

Fysioterapia

 Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää […]

MDT-terapia

Erikoisesti selkä- ja niskakipupotilaille suunnattu hoito- ja tutkimusmenetelmä jolla saadaan eriteltyä välilevyperäiset asiakkaat muista niska- […]