Etäfysioterapia mahdollistaa kuntoutuspalvelut lähes kaikkialle Suomessa ja ulkomailla. Etäfysioterapia järjestetään helposti netin välityksellä.

Palvelu on reaaliaikaista kuntoutujan omassa arkiympäristössä, eikä vaadi ylimääräistä matkustamista.

Etäfysioterapia tarjoaa monipuoliset ja motivoivat kuntoutus- ja harjoittelumahdollisuudet ,jossa kuntoutujan lähiyhteisöllä entistä paremmat mahdollisuudet osallistua kuntoutukseen. Tällöin kuntoutujaa arjessa tukevat käytännöt on helpompi omaksua ja ottaa käyttöön.

Etäfysioterapiasta on mahdollista hakea kela-korvausta lääkärin lähetteellä.