Neurologisessa fysioterapiassa kuntoututetaan mm. aivoverenkiertohäiriön jälkitiloja, selkäydinvammaisia,  reumaatikkoja, CP-vammaisia henkilöitä sekä erilaisia lihastauteja , MS-tautia, ALS:a tai Parkinsonin tautia sairastavia. Kuntoutus on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään esimerkiksi liikunta- ja toimintakyvyn paranemiseen, kivuttomuuteen tai tasapainon paranemiseen.