Erikoisesti selkä- ja niskakipupotilaille suunnattu hoito- ja tutkimusmenetelmä jolla saadaan eriteltyä välilevyperäiset asiakkaat muista niska- ja selkäongelmaisista asiakkaista. MDT- terapia on erikoisterapiaa jolla saavutetaan hyviä tuloksia pitkäänkin jatkuneiden hermo- oireiden vähentämiseksi ja poistamiseksi.