Fysioterapia ja lymfaterapia voivat toteutua myös muualla kuin hoitolaitoksemme tiloissa, kuten asiakkaan kotona tai hoitokodissa.

Kotikäynneillä harjoitellaan arkielämään liittyviä toimintoja kuten siirtymisiä tai turvallisia liikkumistapoja yhdessä fysioterapeutin ja tarvittaessa läheistenkin kanssa. Liikkumisapuvälineiden sekä erilaisten liikkumista helpottavien tukien tarvetta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja ollaan tarvittaessa yhteydessä asiakasta hoitavaan lääkäriin.